340 летие образования Городнянской казачьей сотни

340 летие образования Городнянской казачьей сотни
340 летие образования Городнянской казачьей сотни
340 летие образования Городнянской казачьей сотни
340 летие образования Городнянской казачьей сотни
340 летие образования Городнянской казачьей сотни
340 летие образования Городнянской казачьей сотни
340 летие образования Городнянской казачьей сотни

  20 травня  громадськість Городянського району відзначила 340-річчя утворення Городнянської сотні та третю річницю створення Городянського Свято-Миколаївського козацького полку.

 Сотня створена у 1672 р. гетьманом Іваном Самойловичем в ході адміністративної реформи Лівобережної України як адміністративна одиниця Чернігівського полку. Виділена із Седнівської сотні. Протягом всього часу існування перебувала у складі Чернігівського полку. Ліквідована  1782 p., а адміністративна територія включена до Чернігівського намісництва. 
Сотенний центр – містечко Городня (сьогодні - районний центр Чернігівської області). До 1648 р. Городня - центр Городнянської волості (округу) Чернігівського повіту Чернігівського воєводства.  

340-ту річницю козаки організували та святкували на території міського парку відпочинку. Святкування розпочалося у Свято-Миколаївській церкві богослужінням та урочистою ходою, під прапорами козацьких організацій України, Росії та Білорусії до колишнього танцювального майданчика в парку, де і відбулася офіційна частина святкування, куди були запрошені гості й жителі міста.
 Першим мав слово настоятель Свято-Миколаївської церкви, протоієрей, полковий священик отець Мирон. Батюшка побажав сили духу та успіхів у відродженні козацтва. Про відродження козацтва, його значення та добрі діла та майбутнє говорив отаман Городянського Свято-Миколаївського козацького полку СКОУ Олександр Лукаш . Також приєднався до привітань з братським жарким привітанням і подарунками радник верховного  отамана СКОУ Володимир Андрійко. Були привітання від Російських побратимів Стародубського козачого полку та особисто  від сотенного отамана Миколи Березовського, Михайла Ремізова.  Вітали і Українські козаки, отаман Спасо-Приображенського Чернігівського полку Сергій Півченко, радник гетьмана українського козацтва (Запоріжська січ) Віктор Левченко. Було дуже приємною несподіванкою привітання  від Корюківських козаків та їх отамана Анатолія Короткова. Цілий козацький чоловічий хор з Корюківки  милував слух старовинними козацькими піснями. Найкращих діячів Городнянщини та кращі козаки були нагороджені знаком ”Городнянська сотня” та медаллю Захисник вітчизни, грамотою.

Після офіційної частини та нагородження відбувся святковий концерт , в якому брали участь козацький хор з м. Корюківка, ансамбль ветеранів м.Городня та дитячий танцювальній ансамбль  «Забава». 
Після урочистої частини, нагородження й концерту усіх козаків, гостей  та жителів міста було запрошено до козацького куреня скуштувати козацького кулішу, справжньої ухи, які приготували наші козаки. Та і куди ж без сала та справжньої медовухи. Свято відбулося на відмінно, що доводять відгуки гостей та жителів міста Городні. 

                                    *                 *                  *

20 мая общественность Городянского района отметила 340-летие образования Городнянской сотни и третью годовщину создания Городянского Свято-Николаевского казацкого полка.

 Сотня создана в 1672 г. гетманом Иваном Самойловичем в ходе административной реформы Левобережной Украины как административная единица Черниговского полка. Выделенная из Седневской сотни.Протяжении всего времени существования находилась в составе Черниговского полка. Ликвидирована 1782 p., А административная территория включена в Черниговского наместничества.
Стенной центр - город Городня (сегодня - районный центр Черниговской области). До 1648 г. Городня - центр Городнянской волости (округа) Черниговского уезда Черниговского воеводства.

340-ю годовщину казаки организовали и праздновали на территории городского парка отдыха. Празднование началось в Свято-Николаевской церкви богослужением и шествиями, под флагами казачьих организаций Украины, России и Белоруссии к бывшему танцевальной площадки в парке, где и состоялась официальная часть празднования, куда были приглашены гости и жители города.
 Первым имел слово настоятель Свято-Николаевской церкви, протоиерей, полковой священник отец Мирон. Батюшка пожелал силы духа и успехов в возрождении казачества. О возрождении казачества, его значение и добрые дела и будущее говорил атаман Городянского Свято-Николаевского казачьего полка Скоу Александр Лукаш. Также присоединился к поздравлениям с братским жарким приветствием и подарками советник верховного атамана Скоу Владимир Петрусь. Были поздравления от Российских собратьев Стародубского казачьего полка и лично от сотенного атамана Николая Березовского, Михаила Ремизова. Поздравляли и Украинские казаки, атаман Спасо-Приображенського Черниговского полка Сергей Пивченко, советник гетмана украинского казачества (Запорожская сечь) Виктор Левченко. Было очень приятной неожиданностью поздравления от Корюковский казаков и их атамана Анатолия Короткова.Целый казацкий мужской хор из Корюковки миловал слух старинными казачьими песнями. Лучших деятелей Городнянщины и лучшие казаки были награждены знаком "Городнянская сотня" и медалью Защитник отечества, грамотой.

После официальной части и награждения состоялся праздничный концерт, в котором принимали участие казачий хор из г. Корюковка, ансамбль ветеранов г.Городня и детский танцевальный ансамбль «Забава».
После торжественной части, награждения и концерта всех казаков, гостей и жителей города был приглашен в казацкого куреня попробовать казацкого кулеша, настоящей ухи, которые приготовили наши казаки. Да и куда же без сала и настоящей медовухи. Праздник состоялся на отлично, доказывающие отзывы гостей и жителей города Городни.

 
 
 

Крепнуть казачей дружбе.

Крепнуть нашей дружбе на веки, и не нужны нам граници. Братаца нам до скону и детям толковать о дружбе нашей великой казачей.